Θέμα: «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» 25 Ιανουαρίου 2024

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7/20 -1-2024 Ἀρ. πρωτ. 106 Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜῼ καὶ τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» Α. «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκᾶ, ιη΄, 8) Β. «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν […]

Πρὸς τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς»
24 Νοεμβρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.9.2019 Τ.Θ. 73   63086 Καρυαὶ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω Ἀριθμὸς πρωτ. 95    1. Τῷ ΜακαριωτάτῳἈρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶνκ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι2. Τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς» Μακαριώτατε, Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀναφορικῶς μὲ […]

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ἐξοχώτατον κύριον Προκόπιον Παυλόπουλον
Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Θέμα: «Ἡ ἐπικύρωσις τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»
1 Φεβρουαρίου 2019

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, …

…Εἶσθε Πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἢ μόνον 153 προδοτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ των, διότι ἔτσι ἀντιλαμβάνονται δυστυχῶς τὴν βουλευτικὴν ἰδιότητα; …

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ