Θέμα: «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» 25 Ιανουαρίου 2024

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7/20 -1-2024 Ἀρ. πρωτ. 106 Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜῼ καὶ τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐσχατολογικὰ σημεῖα» Α. «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκᾶ, ιη΄, 8) Β. «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν […]

Πρὸς τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς»
24 Νοεμβρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.9.2019 Τ.Θ. 73   63086 Καρυαὶ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω Ἀριθμὸς πρωτ. 95    1. Τῷ ΜακαριωτάτῳἈρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶνκ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι2. Τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς» Μακαριώτατε, Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀναφορικῶς μὲ […]

Κατηγορίες: ΕΘΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

3 Οκτωβρίου 2019

Ἡ προσήλωσις τῶν δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.
Ἡ λανθασμένη ἀντιμετώπισις τοῦ θέματος ἀπὸ μερίδα Ἀρχιερέων καὶ Θεολόγων, λόγῳ ἐλλείψεως Ὀρθοδόξων πνευματικῶν καὶ ποιμαντικῶν ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων.

Κατηγορίες: ΕΚΚΛΗΣΙΑ