ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΕΝΤΑΣ
ὑπὸ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ τοῦ Φιλαδέλφου, τέως Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Κοινότητος.
15 Μαΐου 2020

Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς ὅσους ἀνέγνωσαν εἰς τὸ διαδίκτυον τὸ ὑπ΄ ἀρ. 268/27-3-2020 σεπτὸν Πατριαρχικὸν Γράμμα πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κουτλουμουσίου ὡς καὶ τὴν ὑπ΄ ἀριθμ. 750/28-3-2020 ἐπιστολὴν τῶν βοηθῶν ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Τὰ δύο ταῦτα γράμματα σχετίζονται μὲ τὸ ἄρθρον μου: «ὅταν οἱ φύλακες γίνωνται προδόται…» τῆς 14-2-2020 εἰς τὸν Ο.Τ.

Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Μακάριος καί ἡ βράβευσις τοῦ γερουσιαστοῦ A. Bragg, ὑπερμάχου τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς, ὁ τοῦ Φιλαδέλφου.
16 Φεβρουαρίου 2020

Ὅταν οἱ φύλακες γίνωνται προδόται, οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων λύκοι,
σκότος ἀντὶ φωτός, καὶ μεμωραμένον ἅλας. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς βραβεύσεως
τοῦ ὑπερμάχου καὶ ψηφίσαντος τὸν ἄθεσμον Γάμον
τῶν ὁμοφυλοφίλων Γερουσιαστοῦ A. Bragg, ὑπὸ τοῦ Αὐστραλίας Μακαρίου
 
Γράφει ὁ τέως Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους,
Ἱερομόναχος Δαμασκηνός

Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ

Πρὸς τὴν Σεπτὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς»
24 Νοεμβρίου 2019

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 1.9.2019 Τ.Θ. 73   63086 Καρυαὶ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω Ἀριθμὸς πρωτ. 95    1. Τῷ ΜακαριωτάτῳἈρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶνκ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩι2. Τῇ Σεπτῇ Ἱεραρχίᾳτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   Θέμα: «Τὸ ἀκανθῶδες ἐκκλησιαστικὸν θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ περίπλοκον αὐτοῦ πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς» Μακαριώτατε, Σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἀναφορικῶς μὲ […]